Przed położeniem na podłodze płytek musimy być pewni, że mamy całkowicie płaską, solidną powierzchnię, do której mogą przylegnąć. Sposób, w jaki przygotowujemy powierzchnię zależy od jej dotychczasowej wykończenia.

Przygotowanie desek podłogowych do ułożenia płytek.

Drewniane deski podłogi rozszerzają się i kurczą w różnych temperaturach oraz uginają się pod stopami, co oznacza, że przed położeniem ceramicznych, kamionkowych lub kamiennych płytek tego typu podlodze, należy zapewnić jednolitą, bardziej sztywną powierzchnię z arkuszy naklejek.

Narzędzia i materiały:

* papier milimetrowy i ołówek

* arkusze sklejki

* wyrzynarka

* bezprzewodowa wiertarka

* wkręty, młotek, gwoździe

1. Do określenia wymaganej wielkości sklejki na szkicujmy na papierze milimetrowym obraz naszej podłogi. Sklejka dostarczana jest w standardowych arkuszach, chociaż wielu sprzedawców drewna przytnie ją zgodnie z naszymi potrzebami. Ułóżmy arkusze na deskach podłogowych, wyrównując je w miejscach tego wymagających za pomocą wyrzynarki.

2. Rozpocznijmy w narożniku pomieszczenia, a następnie przykręcajmy arkusze co 15 minut, aż do całkowitego pokrycia podłogi. Przed ułożeniem płytek nasączamy sklejkę roztworem środka gruntującego.

Układanie płytek ceramicznych.

Płytki ceramiczne to cienkie  glazurowane płytki, które często imitują bardziej drogie płytki łupkowe, kamienne lub kamionkowe. Ze względu na niewielką grubość, są łatwiejsze do przycinania i smaodzielnego układania niż płytki grubsze.

Narzędzia i materiały:

* płytki

* drewniane listwy i metalowy liniał

* klej oraz ząbkowana packa

* plastikowe krzyżykowe przekładki

* poziomica

* przyrząd do cięcia płytek

* fuga

* szmatka lub gąbka

1. Zacznijmy od ustalenia centralnego punktu naszego pomieszczenia. Następnie ułóżmy na próbę partię płytek pozostawiając odstęp  ok. 3 mm  na fugę. Pozwoli nam to określić, do jakich rozmiarów musimy przyciąć płytki wokół ścian pomieszczenia.

2. Przybijmy do podłogi dwie proste drewniane listwy, w miejscu, gdzie kończy się ostatni rząd całych płytek. przed rozpoczęciem układania sprawdźmy, czy kąt między dwiema listwami wynosi dokładnie 90 stopni, będziemy mieli pewność, że linie płytek przebiegają prosto.

3. Pracujmy na łatwych do obsłużenia powierzchniach ok. 1 metr kwadratowy, rozpoczynając równo ząbkowano packą kelj do płytek, aż do osiągnięcia odpowiedniej warstwy.

4. Umieśćmy pierwszą płytkę w miejscu, w którym spotykają się dwie listwy, dociskając ją mocno do kleju. Aby zapewnić równe odstępy pomiędzy płytkami, użyjmy plastikowych przekładek dystansowych, a następnie, stosując tę samą metodę, ułożmy całe płytki. Poziomicą sprawdźmy, czy są ułożone poziomo.

5. Zmierzmy, do jakiej wielkości należy przyciąć płytki, przykładając następnie płytkę do listwy przypodłogowej i wykorzystując ją jako przymiar przy przycinaniu. zostawmy dodatkowo odstęp 3 mm na fugę.

6. Po umieszczeniu części płytki w krajaku możemy ją równo odłamać.

7. Jeżeli miejsce na płytkę jest nie wielkie, posmarujmy klejem zamiast podłogi płytkę i umieśćmy ją na właściwym miejscu do wyschnięcia.

8. Następnie, wykorzystując gładką krawędź ząbkowanej packi, nałóż mu fugę pomiędzy płytki.

9. Gdy fuga wyschnie lub zacznie wysychać  wyczyśćmy jej pozostałości szmatką, pozostawmy, do wyschnięcia, a następnie wypolerujmy.