Telewizor i magnetowid są dziś ustawione zwykle w pokojach dziennych. Miejsce, w którym się one znajdują jest bardzo ważne nie tylko z powodów estetycznych, ale tez zdrowotnych.

Przede wszystkim należy unikać oślepienia przez telewizor , gdyż może to powodować zmęczenie oczu i ból głowy. Ograniczamy także  promieniowanie ekranu siedzącego do niego tyłem, gdy nie oglądamy telewizji. Promieniowanie zmniejsza się wraz z kwadratem odległości, a promieniowanym minimum jest 180cm. Regulowane powinno być także oświetlenie podczas oglądania telewizji. Zaleca się, aby oświetlenie było takie same jak w telewizji a nie jaśniejsze lub ciemniejsze. Oglądanie telewizji w miejscach ciemnych może mieć negatywny wpływ na wzrok.

Innym zagadnieniem związanym z telewizją to rozłożenie kabli i przewodów elektrycznych. W pokoju dziennym mogą to być także przewody lamp stojących i biurowych, telewizora i innych sprzętów elektrycznych. Wszystkie muszą być podłączone do gniazdek elektrycznych, a droga prowadzenia kabli powinna być najprostsza. Nie wolno także przeciążać gniazdka, zwłaszcza przez rozgałęziacze. Do jednego gniazdka można podłączyć tylko jeden rozgałęziacz, natomiast nie powinno się nigdy podłączać jednego rozgałęziacza do drugiego, ponieważ można nie tylko obciążyć dany przewód ,a le nawet spowodować zwarcie elektroniczne, które spowoduje pożar. Jeżeli prowadzimy przewód wysokiego napięcia, na przykład kabel doprowadzający prąd do lampy, pod dywanem czy wygładziną, należy sprawdzić, czy jest on prawidłowo zaizolowany, a także, czy nie przechodzi bezpośrednio pod kołami, rolkami lub innymi ostrymi przedmiotami, które by mogły uszkodzić sam przewód bądź jego obudowę.