Schody wewnętrzne to ważny element poruszania się między poziomami w domu. Schody powinny być odpowiedniej wysokości, długości a także mieć odpowiednią balustradę.

Wymiary schodów domowych

Stopnie powinny wynosić 15-18 cm, a głębokości około 25-32 cm. Szerokość taka najmniejsza to 80 cm a największa 110cm. Schody jednobiegowe nie powinny przekroczyć 17 stopni. Głębszy stopień przy schodach dwubiegowych powinien wynosić przynajmniej 100cm. Balustrada zaś powinna mieć wysokość od 90cm a średnica pomiędzy nimi poręczy 7 cm. Jeżeli balustrada ma szczebelki o szerokość między nimi powinna być nie większa niż 12 cm . Balustrada zaś, która jest koło ściany to powinna być oddalona od niej o 5 cm.

Schody kręte zajmują małą powierzchnię niż tradycyjne schody. Ich średnica wynosi około  120-180 cm. Są to schody osadzone na pionowym słupie, przymocowanym do podłogi i sufitu. Schody takie można wykonać z buku, dębu i sosny, w sklepie można otrzymać od razu z metalowymi ralkami, prętami ze stali i drewnianymi poręczami.

Szklane stopnie wykonuje się z hartowanego szkła, które jest bezpieczne o grubości nawet 8 cm, laminowanego kilkoma warstwami folii.  Nie blokują światła. ładnie prezentują się także jako element podświetlany zwłaszcza wieczorem.

Szklane schody w domu

Schody wspornikowe opierają się na konstrukcji salowych bolców zakotwiczonych w ścianie. Stopnie u takich schodów nie mogą przekraczać 120cm najczęściej są to drewniane schody.

Schody zabiegowe znów nie posiadają spoczników, tylko na zakrętach wyprofilowane mają stopnie są szersze po zewnętrznej stronie. Jednak nie są to schody dobre dla dzieci i osób starszych. Przy tych schodach stalowe linki balustrady są dość modne, ponieważ pełnią funkcję ochronną i dekoracyjną.

Gdy  w domu są małe dzieci warto zabezpieczyć schody montując na dole i górze specjalne bramki, a także zwrócić uwagę szczególną na to, aby schody były antypoślizgowe a szczebelki pomiędzy balustradą powinny być w odpowiedniej odległości, aby dziecko sobie nóżki nie włożyło ani po niej nie wyszło.

Drewniane schody z balustradą