Podczas zmiany lub wstawienia nowych drzwi jest dużo pracy, nawet jeśli drzwi mają dobry rozmiar. Będzie musiał dopasować zawiasy, zamontować zamek i być może przygotować w futrynie nowe wgłębienie pod zawiasy. Jeśli zamek zamyka się na klucz, dodatkowo musisz przygotować dziurkę od klucza.

Choć drzwi są produkowane w standardowych rozmiarach, to nie kiedy konieczne może się okazać się ich skrócenie. Po zamontowaniu drzwi powinny pozostać prześwity ok. 3 mm od góry i 5 mm u dołu. Zawsze należy usuwać taką samą ilość materiału z każdej strony, pracując od brzegu ku środkowi, aby zapobiec odłupywaniu kawałków drewna.

Ciężkie, zewnętrzne drzwi wymagają trzech par mocnych zawiasów, zazwyczaj 100 mm, ale drzwi wewnętrzne można zawiesić na dwóch parach zawiasów 75 mm. Jeśli używasz zawiasów mosiężnych, powinieneś zawsze przekręcać je mosiężnymi śrubami. Wybierając miejsce na przymocowanie zawiasów, użyj za wzór starych drzwi, w niektórych typach drzwi , które są puste w środku, w miejscu przeznaczonym na zawiasy wystawione są kawałki drewna, a ich położenie oznaczone jest specjalną linią. Po wybraniu miejsca zaznacz, posługując się zawiasem lub miarką, kontur wgłębienia, zawiasy powinny być przymocowane tak, by poza krawędź wystawał tylko przegub. Na zewnętrznej płaszczyźnie drzwi zaznacz także głębokość wgłębienia. Wytnij wgłębienie, posługując dłutem i drewnianym młotkiem, najpierw zrób nacięcia wzdłuż linii, trzymając dłuto pionowo, a następnie usuń drewno dłutem prowadzonym pod kątem, by zapobiec zbytniemu zagłębieniu się ostrza. Bardzo uważaj, by nie przekroczyć narysowanych linii. Gdy zawiasy pasują, nawierć cienkim wiertłem otwory pod wkręty i przykręć zawiasy.

Przyłóż drzwi do futryny, podkładając pod nie kawałki drewna o grubości 5 mm i zaznacz na ramie położenie zawiasów. Wytnij zagłębienia, tak jak opisano powyżej, sprawdź czy są odpowiednie, wywierć otwory pod wkręty i przykręć zawiasy do futryny. Upewnij się, że drzwi przesuwają się lekko i zamykają bez wysiłku. Jeśli to konieczne, zdejmij drzwi i umocuj zawiasy głębiej lub podłóż pod nie kawałki tektury.

Większość drzwi zaopatrzona jest w zamek: od prostych klamek po wyszukane zamki antywłamaniowe. Metoda mocowania jest zawsze taka, sama, z tą różnicą, że w przypadku zamka konieczne jest przygotowanie dziurki na klucz. Zapoznaj się z instrukcją i zaznacz położenie klamki lub zamka oraz trzpienia, w niektórych typach drzwi, które są puste w środku, w miejscu przeznaczonym na zamek i/lub klamkę wystawiony jest kawałek drewna, a jego położenie oznaczone specjalną linią. Przygotowanie otworu na zamek rozpocznij od nawiercenia jak największej ilości dużych otworów wzdłuż linii, a następnie usuń dłutem pozostałe drewno. Włóż zamek na miejsce i obrysuj boczne okucie, aby potem bez trudu wykonać dłutem odpowiednie wgłębienie. Wywierć otwór pod trzepień klamki pilnując, aby pasował do położenia zamka i umocuj klamkę. Zamontuj zamek w drzwiach i zaznacz położenie otworów w futrynie. Narysuj kontur okucia, upewnij się, że jest ono położone odpowiednio względem odboju drzwi, jeśli wykonasz otwór zbyt blisko, zamek nie będzie działał, a jeśli umieścić zbyt daleko, drzwi będą stukać. Wywierć otwory, usuń dłutem nadmiar drewna i przekręć okucie. Sprawdź, czy zamek/klamka działa, jeśli to niezbędne, skoryguj położenie.