Przepięcia występujące w sieci elektrycznej to zjawisko, do którego dojść może z różnych przyczyn. Bardzo często mówi się o problemach powstałych na skutek uderzenia pioruna, bezpośrednio w budynek lub w jego najbliższym otoczeniu.

Jak działa ogranicznik przepięć?

Podstawowym zadaniem urządzenia, jakim jest ogranicznik napięć, jest zabezpieczanie instalacji elektrycznej i podłączonych do niej urządzeń przed zniszczeniem, do którego dojść może na skutek pojawienia się nagłego przepięcia. Ogranicznik, który został zamontowany w budynku znacznie minimalizuje ryzyko, nie likwidując całkowitego zagrożenia.

Rodzaje ograniczników przepięcia

Planując montaż urządzenia należy pamiętać, że ograniczniki przepięć dostępne są w kilku wariantach. Podstawową różnicą jest skuteczność ochrony. Nie należy zapominać, że ochrona powinna zostać wykonana kaskadowo.

Ogranicznik przepięcia dostępny jest w 3 wariantach – typ 1, 2 i 3. W zależności od rodzaju pełni on inne funkcje. Typ 1 nazywany jest też odgromnikiem i wykorzystywany jest do ochrony przed przepięciami, powstałymi np. na skutek uderzenia pioruna w linię napowietrzną. Podczas takiego zdarzenia dochodzi do przepięć o wysokiej wartości napięcia. Ograniczniki przepięcia typu 2 zapewniają ochronę, polegającą na zmniejszeniu napięcia, którego wartość waha się w zakresie 1-1,5 kV. Takie urządzenie pozwala skutecznie chronić większość domowych sprzętów. Ostatnim rodzajem są ograniczniki typu 3 umożliwia zapewnienie ochrony tym sprzętom, które są bardzo wrażliwe na duże zmiany napięcia.

Jak wybrać ograniczniki przepięcia?

Należy pamiętać, że urządzenia montowane są kaskadowo, co pozwala na zapewnienie kilkustopniowej ochrony. Wybór odpowiednich ograniczników najlepiej pozostawić fachowcom, którzy dopasują urządzenia do indywidualnych potrzeb budynku, jak też instalacji elektrycznej. Wybierając ograniczniki do montażu warto nabyć urządzenia wiodących marek, cieszących się doskonałą opinią i długim doświadczeniem w branży.