O wyborze kotła, stanowiącego serce instalacji grzewczej w domu, decyduje wiele czynników. Kierujemy się tu budżetem, chcąc użytkować urządzenie maksymalnie energooszczędne. Istotne znaczenie ma dla nas również kwestia ekologii, a co za tym idzie emisyjność pieca. Nie bez znaczenia jest też bezpieczeństwo i wygoda jego użytkowania. Głównym kryterium wyboru kotła powinna być jednak jego moc. Jak ją obliczyć?

Czym jest moc kotła?

Zanim przejdziemy do omówienia czynników decydujących o wyborze kotła pod względem jego mocy, warto bliżej przyjrzeć się temu parametrowi. Moc znamionowa, której jednostką jest kW, czyli kilowat, określa energię cieplną, jaką jest w stanie wyprodukować dane urządzenie. Tylko kocioł o odpowiednio dobranej mocy będzie w stanie skutecznie ogrzać wskazane pomieszczenia. Od tego parametru zależy również koszt użytkowania urządzenia, a także możliwość spełniania przez niego norm dotyczących ekologicznego spalania, które określone są przez polskie i europejskie przepisy zawarte np. w dyrektywie EcoDesign. Jeśli bowiem moc kotła zostanie przeszacowana, to chociaż szybko pokryte zostaną straty ciepła, odbędzie się to kosztem większego zużycia materiałów opałowych. Ponadto zbyt wysoka temperatura może sprawić, że urządzenie ulegnie przegrzaniu, a w efekcie dojdzie do jego wyłączenia, zasmolenia, a nawet awarii. Z drugiej strony niedoszacowanie mocy kotła również będzie miało negatywne skutki w postaci niedostatecznego dogrzania pomieszczeń.

Od czego zależy moc kotła?

Dobierając moc kotła, należy kierować się następującymi kryteriami: powierzchnią do ogrzania, wysokością pomieszczeń, poziomem izolacji oraz rodzajem instalacji. Uniwersalnym schematem pozwalającym obliczyć moc urządzenia jest iloczyn powierzchni budynku oraz wysokości pomieszczeń, a także dodatkowo wskaźnika powierzchniowego. Wskaźnik ten rozróżnia budynki pod względem zastosowanych technologii izolacyjnych. Przykładowo dla nowoczesnych obiektów, w których zastosowano ocieplenie i zredukowano mostki termiczne, wskaźnik powierzchniowy będzie miał wartość 40 W/m3. Z kolei w przypadku starszych budynków, gdzie z uwagi na brak docieplenia, nieszczelne okna i drzwi straty ciepła są większe, stosuje się przelicznik  60 W/m3. Oprócz tego trzeba też wziąć pod uwagę konieczność przygotowywania ciepłej wody użytkowej przez kocioł – w takim wypadku zazwyczaj stosuje się urządzenia o mocy przekraczającej  20 kW. W ofertach producentów urządzeń grzewczych, np. firmy Budmet Nocoń, dostępne są kotły o szerokim zakresie mocy od kilku do nawet kilkuset kilowatów. Dzięki temu każdy może dobrać optymalne urządzenie.