Jeśli rozmawiamy o rynku nieruchomości to zawsze mamy do czynienia z rynkiem pierwotnym lub wtórnym. Ten pierwszy dotyczy mieszkań dopiero co wybudowanych, a więc nigdy przez nikogo wcześniej nie zajmowanych, natomiast na rynku wtórnym możemy kupić mieszkanie, które ktoś opuszcza. Oczywiście rynek nieruchomości obejmuje także wynajmem mieszkań.

Siła napędowa zachodniopomorskiego rynku nieruchomości – Szczecin

Zazwyczaj decydującą rolę w rozwoju gospodarczym województwa odgrywa jego stolica. Rzecz dotyczy gospodarki jako całości i to w całym kraju, co znaczy, że dotyczy też omawianego przez nas tematu, a więc i zachodniopomorskiego rynku nieruchomości. Ostatnie lata wskazują, że mamy do czynienia z prawdziwym boomem mieszkaniowym w Szczecinie, co oczywiście ma swoje przełożenie na cały region. Co o tym świadczy i z czego to wynika? Przecież Szczecin z pewnością pod względem wielkości rynku mieszkaniowego nie znajduje się w krajowej czołówce, a i swą wielkością i popularnością ustępuje takim ośrodkom, jak Kraków, Warszawa czy Wrocław. Liczby jednak są nieubłagane, a z danych NBP wynika, że to właśnie w Szczecinie ceny mieszkań na rynku pierwotnym zwyżkowały w ostatnim okresie najbardziej i jest to wzrost największy spośród wszystkich miast wojewódzkich. Wiedząc, że pierwotny rynek nieruchomości jest determinantą rozwoju rynku mieszkaniowego jako całości, nie może nas dziwić, że wraz z tym wzrosły też ceny mieszkań na rynku wtórnym. Na to, co jest tego przyczyną, zwrócili nam uwagę specjaliści z firmy Gryf Development ze Szczecina. Ich otóż zdaniem sprawa jest prosta: gospodarka, a więc i rynek nieruchomości rozwija się najlepiej w tych miastach, które zyskują na atrakcyjności. Tak jest i ze Szczecinem oraz całym województwem zachodniopomorskim.

Ocena rynku nieruchomości w województwie zachodniopomorskim

Biorąc to pod uwagę i wszystko, co powiedzieliśmy w poprzednim akapicie, nie może dziwić nas fakt, że rynek nieruchomości w województwie zachodniopomorskim tak pięknie i dynamicznie się rozwija. Nie jest to twierdzenie gołosłowne czy jakieś życzeniowe myślenie. Naszą tezę potwierdza wielka liczba działających tutaj developerów mieszkaniowych, którzy rzecz jasna prowadzą interesy na terenie całego kraju, a także poza jego granicami, lecz większość swej produkcji lokują na rynku lokalnym, przede wszystkim w Szczecinie, lecz także i w innych miejscowościach tego województwa.

Zliczając wszystkie zrealizowane do tej pory przez te firmy inwestycje mieszkaniowe oraz biorąc olbrzymią liczbę inwestycji będących właśnie w fazie realizacji, możemy zakładać, że zachodniopomorski rynek nieruchomości ma się znakomicie, a jego perspektywy rozwojowe są więcej niż dobre.